Konflikthåndtering

KONFLIKTHÅNDTERING

 

Konflikter på arbejdspladsen er uundgåelige i en travl hverdag, hvor mange informationer gives og modtages i en lind strøm og uden større problemer. Men nogle gange går der knuder i kommunikationen. Knuder der nemt kan løses mens de stadig er små, men som modsat også kan vokse sig større og langt mere indviklet.


Baggrunden for, at konflikter ofte er svære at løse, når de først er gået i hårdknude, er, at de er filtret ind i de modstridende parters følelser og værdier. De implicerede begynder at antage baggrunden for den andens handlinger, hvilket sjældent er særligt givtigt.


Ironisk nok, opstår nogle konflikter særligt på baggrund af, at vi over længere tid er for høflige overfor hinanden. Vi undlader at handle på de mindre frustrationer, ved åbent og nysgerrigt at tage en konstruktiv dialog med den anden implicerede. Istedet tillægger vi hinanden holdninger og værdier , som oftest ligger langt fra det reelle. Vi ligger afstand, og beder ubevidst vores hjerne om at søge bekræftelse på den sandhed om en kollega, som vi har skabt.


Langt de fleste konflikter bygger på misforståelser. Det vil sige, de bygger mere præcist på, at vi som mennesker har forskellige syn på verden. Det der er indlysende rigtigt for én, virker forkert for en anden. Vi har forskellige præferencer for, hvordan vi ønsker at handle i bestemte situationer.


Jeg brænder for styrke relationerne på arbejdspladsen og løse de knuder der opstår, når et samarbejde går skævt.


Ring eller skriv en mail, og lad os få en snak om snak omkring den udfordring I står med.


Andre siger:


"Jeg har været rigtigt glad for Lenes håndtering.

Personalet har med det samme, fattet tillid til at problematikken blev taget seriøst og, at Lene var der for at hjælpe.

Jeg synes også, at Lene har været god til at ”huske” alle medarbejderne og spørge ind til de, der måske ikke bød så meget ind.

Vi har fået en ny platform at diskutere konflikterne og fremtidig samarbejde ud fra.

Jeg har været meget glad for den sparring vi har haft sammen. Lene er lydhør og ændrer programmet efter det behov der nu er."


Mai Hendry

Teamleder, Esbjerg kommune


    © JuelBuch 2018            -            Gyvelvej 5, 6520 Toftlund           -            M:  25 75 40 80            -            lene@juelbuch.dk            -            CVR. 35 78 88 67