Kom brokkekulturen til livs

KOM BROKKEKULTUREN TIL LIVS

 

Nogen gange opstår der blandt medarbejderne en brokkekultur, som kan være svær at bryde og som danner grobund for små, såvel som store konflikter på arbejdspladsen. Enkelte medarbejdere opleves som negative, uanset hvad der kommer på bordet og det får betydning for teamets generelle trivsel og udvikling.


For at gøre op med brokkekulturen må man bryde de mønstre som er blevet skabt på arbejdspladsen. Som ekstern samarbejdspartner kan JuelBuch hjælpe jer med at synliggøre konfliktens kerne, så der kan handles ud fra det.


Baggrunden er dog ofte, at medarbejderne reagerer på rammer, som de oplever som urimelige eller uforståelige. Det er derfor vigtigt, når man skal komme denne kultur til livs, at den løses i et tostrenget model, hvor både leder og medarbejdere bidrager til brydning af kulturen. Det er ikke nok, at ledelsen iværksætter initiativer eller konsekvenser, medarbejderne skal inddrages og forstå deres egen rolle, således at de tager ansvar og bliver indstillet på genskabe en ny og mere konstruktiv og positiv kultur.


Et forløb til at bryde brokkekulturens mønster indeholder følgende elementer:

  • Afklaring af arbejdspladsens rammer (fx lovgivning, regler, ledelsesbeslutninger)
  • Bevidstgørelse af forskellige perspektiver og mønstre,
  • Afklaring af medarbejdernes muligheder for at ændre på rammerne
  • Afklaring af rammer, der er givet og må accepteres
  • Udarbejdelse af handleplan: Hvordan kommer medarbejdere og leder videre og får en arbejdsplads i trivsel?
  • Coaching af enkelte medarbejdere der spiller en særlig rolle i forhold til teamets kultur


Et forløb, der arbejder med en arbejdsplads’ brokkekultur, vil synliggøre, hvad en konflikt i bund og grund handler om. Vi arbejder på at skabe indsigt og accept af konflikten for at komme videre og få genskabt en arbejdsplads i trivsel.


Medarbejderne får en indsigt i deres muligheder for at ændre på rammerne, acceptere dem eller gøre op med sig selv, om de skal fortsætte på arbejdspladsen.  


Ring eller skriv en mail, og lad os finde ud af hvad jeg kan gøre for jer.


Andre siger


"Lene er meget dygtig. Ved lige præcis hvordan hver enkelt person har det. Det er hvad jeg føler.

Synes forløbet har været positivt. Jeg havde ingen forventninger. Vidste ikke der var så mange problemer.

Tror at forløbet har været godt for alle. Jeg tænker meget over hvad jeg gør og siger.


Det bedste er at samarbejdet er blevet meget bedre. Føler ikke at der så meget sladder og rygter mere.

Forløbet har været lærerigt og jeg har tænkt meget over tingene.


Lene har været fantastisk. 👍"


Sosu hjælper

Esbjerg kommune


    © JuelBuch 2018            -            Gyvelvej 5, 6520 Toftlund           -            M:  25 75 40 80            -            lene@juelbuch.dk            -            CVR. 35 78 88 67