Forløb


Kender du det…?

  • Der er uro i teamet og fnidder i krogende, som ikke rigtig vil løse sig
  • Der er medarbejdere, som ikke tåler megen modgang, og som bliver ekstra presset af den uforusigelighed som er en del af jeres hverdag
  • I har italesat jeres væredier, men de afspejler sig ikke i jeres hverdag med hinanden
  • I står overfor forandring og nytænkning, hvilket skaber frustration og usikkerhed blandt medarbejderne


Tænk hvis…

  • I kunne finde ind til fnidderens rod og genfinde balancen
  • I kunne genfinde roen og fokusere på kerneopgaven som et team
  • I kunne opnå større sammenhold og øget fleksibilitet i teamet
  • Dine medarbejdere i langt højere grad tog ansvar for deres egen arbejdsglæde
  • Et input udefra kunne skabe positive og omstillingsparate medarbejdere


En arbejdsplads er et fællesskab, hvor mange forskellige mennesker skal arbejde sammen for at være produktive og udviklende. Derfor er gensidig forståelse og accept for forskelligheder altafgørende for et godt arbejdsmiljø.

 

Skriv en mail eller ring, og lad os finde ud af hvad jeg kan gøre for jer.

Andre siger


"Det har været en øjenåbner og har virkelig gjort en forskel for trivslen på afdelingen.


Som underviser er du levende, kompetent og humoristisk.


Det har været et rigtig godt forløb, der som leder har jeg givet mig  indsigt i mine medarbejderes personlighedstyper, hvilket har givet mig en forståelse for deres udfordringer"


Susan Munch

Teamleder, Esbjerg kommune


    © JuelBuch 2018            -            Gyvelvej 5, 6520 Toftlund           -            M:  25 75 40 80            -            lene@juelbuch.dk            -            CVR. 35 78 88 67