Virksomhedsprofil

VIRKSOMHEDSPROFIL


JuelBuch drives af Lene Juel Buch og har base i Sønderjylland.


Målgruppen er teams, ledere  og medarbejdere, særligt indenfor velfærdssektoren.


JuelBuch har fokus på rammerne for det gode arbejdsliv, og den enkeltes mulighed for at forstå og navigerer indenfor disse rammer, så den enkelte opår øget trivsel, ansvalighed og indsigt, både i forhold til sig selv og sine kollegaer.


Tilgangen er altid praksisrelateret.


Vision

  • At skabe øget forståelse blandt mennesker på arbejdspladser
  • At skabe udvikling, trivsel og vækst blandt ledere, teams og medarbejdere


Mission

  • At sætte fokus på arbejdsmiljø og den enkeltes ansvar for eget liv og egne relationer
  • At inspirerer til handling i forhold til egen trivsel
  • At øge kendskabet til Enneagrammet og skabe forandring


Værdier

  • Ærlighed
  • Anerkendelse
  • Tillid
  • Indsigt


Værdigrundlag

Som menneske er det en stor fordel at være bevidst om egne overbevisninger, ressourcer, udfordringer og begrænsninger. Jo bedre du kender dig selv og dine værdier, jo nemmere vil du kunne træffe de rigtige valg og finde balancen i dit liv, arbejdsmæssigt såvel som privat.


Jeg brænder for at skabe øget trivsel i velfærdsarbejde. Sætte fnidderen på dagsordnen og skabe stærke, bevidste strategier for det gode arbejdsliv. Hjælpe den enkelte medarbejder og teamet til at stå stærkt i sig selv, så de kan trives i de rammer, der er blevet et vilkår.

JuelBuch bruger Enneagrammet, NLP og Systemisk tænkning som værktøjer til at opnå trivsel, indsigt, balance og resultat for den enkelte og teamet.


Om Lene Juel Buch

Født 1976 i Svendborg, opvokset og bosat i Sønderjylland

Gift og mor til tre. Læs evt. mere herAndre siger:


”Hun er god til at rumme forskellige typer og er bevidst om sine værktøjer til at kunne rede trådene ud afhængig af hvem hun står overfor. Lene er grundig og får tingene fulgt til dørs. […] Hun er fyrtårnet der viser vejen, både i medgang og modgang. Kommunikativ og problemløser. Lene har brugt Enneagrammet til at kunne målrette og optimere samarbejdet med personalets forskellige typer. […]  Brugen af Enneagrammet har gjort personalet bevidste om hinandens reaktionsmønstre og øget deres indbyrdes forståelighed og accept. Lene er indlevende, energisk, struktureret, direkte og "på".”


Ingeborg Lautrup-Jakobsen


Uddrag af testimonial,

kan læses i fuld længde her.    © JuelBuch 2018            -            Gyvelvej 5, 6520 Toftlund           -            M:  25 75 40 80            -            lene@juelbuch.dk            -            CVR. 35 78 88 67