Om JuelBuch

Trivselskonsulent

Master Coach

Enneagram Master

NLP Master

Ti års ledelseserfaring i kommunalt og privat regi

PD i Sundhed og ernæring

Pædagog


Lene Juel Buch (f. 1976) startede JuelBuch i august 2014 som en naturlig konsekvens af ønsket om at arbejde med ledelse og udvikling af mennesker og relationer.


Baggrund

Jeg er oprindeligt uddannet pædagog og har ti års ledelseserfaring i kommunalt og privat regi. Jeg har en PD i sundhed og ernæring, med speciale i sundhedspædagogik – og herfra flyttede mit fokus op til hovedet, vores mindset, og jeg efteruddannede mig indenfor NLP, Enneagrammet og Systemisk tænkning, alle på masterniveau.

Jeg brænder for at skabe øget trivsel i velfærdsarbejde. Sætte fnidderen på dagsordnen og skabe stærke, bevidste strategier for det gode arbejdsliv. Hjælpe den enkelte medarbejder og teamet til at stå stærkt i sig selv, så de kan trives i de rammer, der er blevet et vilkår.

Jeg er energisk, empatisk og handlekraftig, med en klar overbevisning om, at man som leder og som menneske har en stor fordel, hvis man er bevidst om egne overbevisninger, ressourcer, udfordringer og begrænsninger. Jo bedre du kender dig selv og dine værdier, jo nemmere vil du kunne stå ved dig selv og derved tage vare på egen trivsel, træffe bæredygtige beslutninger og rumme andre perspektiver, arbejdsmæssigt såvel som privat.


Medarbejderne skal have ejerskab

Som leder er det vigtigt at kunne kommunikere budskaber og værdier, men det er andre, der skal udføre arbejdet. Derfor skal medarbejderne have ejerskab af værdierne og konceptet.

I arbejdet med mennesker er detsærligt vigtigt, at du er afklaret med dine egne overbevisninger, ressourcer, udfordringer og begrænsninger. Hvis du ikke kender dig selv, kan du ikke udvikle andre.

Min force er, en jordnær og altid praksisrelateret tilgang der skaber den relation, der skal til, for at også sårbare medarbejdere bliver lydhøre og tør bringe sig selv i spil.

Jeg formår at få medarbejderne med i processen, og give dem ejerskab af egen trivsel.
    © JuelBuch 2018            -            Gyvelvej 5, 6520 Toftlund           -            M:  25 75 40 80            -            lene@juelbuch.dk            -            CVR. 35 78 88 67