Systemisk tænkning

Den systemiske tilgang


At arbejde systemisk vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge. Hensigten er at finde sammenhænge mellem omgivelserne og den enkeltes adfærd.


Udfordringer og problemer betragtes ud fra en specifik sammenhæng, en konkret kontekst.


De vigtigste begreber indenfor den systemiske tænkning er:


 • Multivers (Der findes ikke én sandhed, men mange)
 • Cirkularitet (Alting er forbundet og påvirker gensidigt hinanden)
 • Kontekst (At sætte en specifik og konkret ramme, samt forstå den andens)
 • Anerkendelse (At se den anden som en væsentlig anden)
 • Nysgerrighed (Åben overfor nye perspektiver, sammenhænge og historier)
 • Neutralitet (Ikke dømmende, ikke vurderende, ikke vidende)


Antagelser indenfor systemisk tænkning:


 • En gruppe (et system) er altid mere end summen af individer
 • Ens tanker og handlinger er altid meningsfulde i ens eget univers
 • Mennesket fungerer efter heliotropisk princip (søger mod lyset)
 • Historier er med til at forme vores virkelighed. Der er altid andre historier, der kan fortælles
 • Problemet er ikke problemet, problemet er den måde vi tænker om problemet
 • Bag et hvert problem er der en frustreret drøm
 • En følelse har et formål. Når følelsen er forstået, kan den transformeres
 • Evnen til at forstå konteksten, har afgørende betydning for vores fortolkning af en situation
 • Handlinger har altid mening i et mønster/system
 • Systemisk tænkning = Tænkning i helheder
 • Modtageren bestemmer budskabet!Kommunikation sker ALTID på modtagerens præmisser!


Sagt er ikke

lig med hørt.

 

Hørt er ikke

lig med forstået.


Forstået er ikke

lig med accepteret.

 

Accepteret er ikke

lig med gjort.
    © JuelBuch 2018            -            Gyvelvej 5, 6520 Toftlund           -            M:  25 75 40 80            -            lene@juelbuch.dk            -            CVR. 35 78 88 67