Enneagrammet

ENNEAGRAMMET


Enneagrammet er et psykologisk persontype værktøj, der beskriver ni grundlæggende personlighedstyper. Typerne oplever verden på hver deres måde og har bestemte vaner, reaktionsmønstre og særlige egenskaber. Enneagrammet afdækker den menneskelige adfærd, der knytter sig til hver af de ni typer og samtidig deres forskellige motiver, værdier og behov, som ligger til grund for typernes adfærd.


Navnet Enneagrammet, kommer af ennea (det græske ord for ni) og grammos (det græske ord for figur), da modellen afspejler sammenhængen mellem de ni personlighedstyper, og hvordan de er forbundet med hinanden.

 

Enneagrammet er på ingen måde en sandhed omkring hvem vi er som individer, for vi rummer alle langt mere, end en model kan beskrive. Men Enneagrammet bidrager med viden og indsigt, der kan skabe forståelse og accept af sig selv og ikke mindst til at skabe rummelighed over for andre. At kende Enneagrammet og sin egen personlighedstype, er en vej ud af den boks, du allerede definerer som ‘typisk mig’. Enneagrammet åbner op for, hvad det er, der ubevidst driver hver af os til vores succeser, men også til vores udfordringer og fejltagelser.

 


Livet er relationer, og jeres praksis afhænger af jeres evne til at skabe og styrke relationer!

- Men uanset om man er god til relationer eller ej, er det til tider problemfyldt og svært, da vi alle er mere eller mindre styret af vores individuelle værdier og mønstre, i følelser såvel som i adfærd.


Med Enneagrammet opnår du viden omkring dig selv, men også indgående viden om dine medmennesker, og du får herved en øget forståelse for andres handlinger og adfærd. Med Enneagrammet kommer ganske enkelt til at forstå, hvorfor andre ikke tænker og handler som dig.


Enneagrammet er et flerdimensionelle persontypeværktøj, der både forklarer dine unikke persontræk samt de dynamiske kvaliteter, der opstår, når du fx. møder andre mennesker, skifter rolle til fx. en lederrolle eller skal håndtere konflikter.

 


 


 


Hvilken type er du?


Bestil min typetest med tilhørende personlig og individuel tilbagemelding via mail. Du får typebeskrivelse på din type, samt de typer du er forbundet med.


Prisen er 550 kr. per test og tager ca. 15 min. at tage. Dit svar bliver personligt bearbejdet og analyseret; det er ikke et standardiseret computersvar.


Så kunne du tænke dig at vide, hvilken type du er så klik her!


    © JuelBuch 2018            -            Gyvelvej 5, 6520 Toftlund           -            M:  25 75 40 80            -            lene@juelbuch.dk            -            CVR. 35 78 88 67